Styrelsen 2018

Ordförande


Åsa Öberg
Hyvelgatan 8, 671 41 Arvika
070-813 00 08
asa.maria.oberg@gmail.com

Vice ordförande

Anneli Rolfsson
Skeppsta 552, 705 94 Örebro
073-937 90 16
anneli.ramsin@home.se

Sekreterare

AnnLouise Filipsson
Nyponstigen 1, 665 35 Kil
076-725 30 50
annlouisef@live.se

Kassör

Kicki Söderqvist
Kornvägen 9, 662 35 Åmål
073-332 81 07
kicki.soderqvist@hotmail.com

Ledamöter

Pathrik Lindkvist
Östra Vintergatan 96, 703 43 Örebro
070-780 28 86
pathrikl@hotmail.se

Suppleanter

Mia Lannestedt
Bergmanstorpsvägen 4, 730 91 Riddarhyttan
073-080 27 32
pallatonsnikki@gmail.com

Malin johansson
Skogsbrynet 3, 711 34 Lindesberg
070-570 30 79
malin.johansson@ica.se


Revisorer

Barbro Kamleitner
Bondsättersvägen 106B, 702 30 Örebro
070-830 92 92
kenel@mezzrow.se

Annike Andreasson
Kårud 5, 668 94 Bäckefors
070-351 66 66
annike.andreasson@telia.com

Valberedning

Vakant

Webmaster

Rickard Rolfsson
Skeppsta 552, 705 94 Örebro
076-794 37 00
rickard.rolfsson@outlook.com